background

Politika kvaliteta

Organizacija DIP d.o.o. iz Novog Sada bavi se otkupom i preradom sekundarnih sirovina, obojenih metala i izradom legura obojenih metala.
Cilj rukovodstva DIP d.o.o. je, da kvalitetnim proizvodima stekne poverenje kupaca, da na najvišem mogućem nivou zadovolji njihove zahteve i očekivanja, uz istovremeno poštovanje svih relevantnih zakona, propisa i standarda.

Ostvarenje ovog opredeljenja se osigurava:
• Potpunim razumevanjem i doslednim ispunjavanjem zahteva i očekivanja kupaca;
• Praćenjem relevantnih propisa i usaglašavanjem načina poslovanja sa važećim zakonima, propisima i standardima;
• Neprestanim unapređenjem ljudskih resursa, stalnim obučavanjem i usavršavanjem zaposlenih;
• Korišćenjem međusobne saradnje svih zaposlenih u stvaranju poslovnih rezultata u svim procesima, radi postizanja zajedničkih ciljeva;
• Doslednom primenom sistema menadžmenta kvalitetom;
• Stalnim naporima za smanjenje neusaglašenosti i reklamacija kupaca;
• Pažljivim odabirom i izgrađivanjem isporučilaca i izvršilaca usluga;
• Stalnim poboljšavanjima sistema, u prvom redu oslanjanjem na činjenice iz stalnog praćenja i provere efikasnosti i efektivnosti rada;
• Unapredenjem svih poslovnih odnosa sa isporučiocima i kupcima;
• Doslednom primenom i periodičnim preispitivanjem adekvatnosti Politike kvaliteta.

Dugoročno uspešno poslovanje, kao egzistencijalnu osnovu svih zaposlenih, možemo ostvariti, samo ako se svi zaposleni obavezuju i prihvataju da razvijaju sistem upravljanja kvalitetom i da na svojim radnim mestima izvršavaju svoje zadatke u skladu sa utvrđenom Politikom kvaliteta. Politika kvaliteta stupa na snagu danom objave i svi zaposleni su u obavezi da je poštuju i primenjuju.

U Novom Sadu, 26.06.2012. godine

Direktor
Branko Jovanović

DIP DOO All rights reserved © 2013
 illyDesign | Make Your Style Better!